Condicions de venda i Política de Privacitat i Protecció de Dades Personals

POLITICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En compliment del nou Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), i la Llei (ES) 1/1982 de protecció civil, dret a l’honor, intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, t’informem del següent:

El responsable de les dades facilitades lliurement és l’Associació Mengem amb sentit (CIF G01615939), amb seu a C/Socors, 17, Barcelona i correu electrònic info@mengemambsentits.com

En nom de l’organització tractem la informació que ens facilites per tal d’oferir el servei sol·licitat, realitzar la gestió administrativa, contable i fiscal, així com enviar-te comunicacions comercials sobre els nostres productes o serveis.

La finalitat d’aquest fitxer és facilitar la gestió dels serveis i activitats que s’ofereixen des de l’entitat. En cas de que hagis acceptat expressament el teu consentiment per rebre informació comercial relacionada amb els nostres productes i serveis, utilitzarem les teves dades per fer-te arribar informació comercial relacionada amb els nostres productes i serveis i invitar-te a actes organitzats per Mengem amb Sentit per qualssevol dels mitjà (e-mail, carta o telèfon).

La legitimació per al tractament de dades es el propi consentiment de l’interesat. La base legal del tractament de les teves dades pot ser l’execució d’una relació contractual, l’interès legítim o el consentiment del propi interessat.

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació i fins a un (1) any després de la última compra o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no es cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal o altres empreses colaboradores per a prestar el servei (com per exemple, l’empresa de logística)         

Tens dret a obtenir confirmació sobre si l’Associació Mengem amb sentit estem tractant les teves dades personals. Tens dret d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament, així com dret a retirar el consentiment prestat enviant un correu electrònic a info@mengemambsentits.com

En cas de que sentis vulnerats els teus drets relatius a la protecció de dades personals, especialment si no estas satisfet despres de l’exercici dels teus drets, pots presentar reclamació davant l’Autoritat de Control en materia de Protecció de Dades competent a través de la seva web: www.agpd.es.

Associació Mengem amb sentit. Inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, Secció 1, num. inscripció 67791. CIF G01615939.

Última modificació: 3/12/2020

CONDICIONS DE VENDA

(Producte en fase de llançament i proves)

Les condicions de venda detallen les condicions per les quals es regeix la compra o adquisició de productes i serveis de l’Associació Mengem amb sentit a través de la nostra web www.mengemambsentits.com o per qualsevol altre mitjà.

Al fer la reserva o compra del producte i/o servei el Comprador accepta quedar vinculat per aquestes condicions de venda. Les presents condicions de venta es completaran amb les disposicions de la Política de Privacitat i Protecció de Dades i la Política de Cookies.

En cas de tenir qualsevol dubte, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres. 

1. Informació general i de contacte.

Associació Mengem amb sentit (en endavant “Mengem amb Sentit”)

CIF G01615939

Inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, Secció 1, num. inscripció 67791. 

Adreça: C/Socors, 17, Baixos, 08028 Barcelona. 

E-mail: info@mengemambsentits.com

Web: https://www.mengemambsentits.com

Telf: 722 225 628 | 637 927 326 

2. Objecte.  

Les presents condicions de venda tenen per objecte informar als possibles compradors de les condicions en que Mengem amb Sentit procedeix a la venda i lliurament dels seus productes i definir els drets i obligacions de les parts en el marc de la venda de productes de Mengem amb Sentit al comprador (en endavant, “Comprador”)

Les presents condicions s’apliquen a totes les vendes de Mengem amb sentit a través de la nostra web www.mengemambsentits.com o per qualsevol altre mitjà.

Al fer la reserva o compra del producte i/o servei el Comprador accepta conèixer les presents condicions de venda i quedar vinculat per les mateixes.

Les presents condicions de venta es completaran amb les disposicions de les Condicions d’us, la Política de Privacitat i Protecció de Dades i la Política de Cookies.

3. Producte

Als efectes d’aquestes condicions generals, s’enten per producte, les cistelles de receptes més ingredients comercialitzades en fase de llançament i prova per Mengem amb sentit (en endavant “Cistelles”). S’informa expressament al Comprador de que està participant en una fase inicial de llançament i prova i que les funcionalitats de la web i el desenvolupament del producte encara està en fase de desenvolupament i continua millora.

En el moment de fer la reserva, el Comprador indicarà a la web el número de receptes que configuren la Cistella, escollint entre les receptes disponibles a la web i el número de persones per les quals compra cada una de les receptes.

4. Reserva

La comanda completada pel comprador a través de la nostra botiga online tindrà la consideració de invitació a comprar (“Reserva”)

Les Cistelles es podran reservar setmanalment (subjectes a disponibilitat) fins dijous a les 23:59 o fins arribar al nostre límit de comandes per la setmana.

La reserva es considerarà completada un cop haguem rebut el pagament i confirmat al Comprador la comanda al correu electrònic facilitat al moment de fer la Reserva. Des d’aquest moment el Comprador ja no podrà anul·lar la comanda. El Comprador ha de proporcionar un correu electrònic valid al moment de fer la reserva. Mengem amb sentit no assumeix cap responsabilitat en cas d’error en la introducció de l’adreça de correu electrònic o de no recepció del correu elecrònic de confirmació de la comanda. 

En cas de que es superés el número màxim de comandes que podem atendre, ens reservem el dret de cancel·lar les reserves/compres que excedeixen el límit, procedint a la devolució de qualsevol import rebut als Compradors afectats per la cancel.lació en el termini màxim de 5 díes hàbils.  

Sense perjudici de la Reserva realitzada pel Comprador, Mengem amb Sentit es reserva el dret a modificar els ingredients de les receptes, especialment, com a conseqüència de restriccions vinculades als seus proveïdors, per productes de qualitat i preu similar sense necessitat d’informar el comprador previament. 

Mengem amb sentit es reserva el dret a suspendre o anul·lar una reserva o comanda, en cas de que hi hagi sospita d’abús o frau amb la utilització de la botiga de Mengem amb sentit.

5. Preu i mitjans de pagament

El preu de venda, indicat en euros, dels productes oferts a la web serà el preu vigent per als productes pilot al moment de realitzar la reserva (“Reserva”). El preu inclou l’IVA.

El preu no inclou els costos d’enviament, que es facturaran com suplement del preu dels productes adquirits. El preu d’enviament s’indicaran amb anterioritat a que els Comprador confirmi la reserva. Les despeses d’enviament podran deduir-se en cas de campanyes promocionals específiques.

Per procedir al pagament, un cop feta la reserva, el Comprador haurà de seguir totes les instruccions proporcionades. El pagament es podrà fer per transferència bancaria o bizum al 722 225 628 en les 24 hores següents a la reserva. En cas de no rebre el pagament en aquell termini, Mengem amb sentit es reserva el dret a cancel·lar la reserva.

6. Recepció

Zona d’entrega: Barcelona Ciutat, L’Hospitalet, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès i Cerdanyola del Vallès.

El Comprador rebrà la Cistella contractada amb totes les receptes i ingredients en una entrega única el dia seleccionat (dimarts o dimecres de la setmana següent a la compra) a casa o al punt d’entrega. Intentarem respectar al màxim les dates i franges horaries proposades pel Comprador al moment de fer la reserva, però ens reservem el dret a entregar en un dia / franja horaria diferent sempre prèvia informació al client. 

El Comprador es compromet a estar present en el moment acordat per al lliurament o a autoritzar a una tercera persona major d’edat a que rebi la comanda (no es lliuraran productes en apartats de correus ni en llocs públics). Mengem Amb Sentit entén que el Comprador que ha realitzat la comanda autoritza a la persona que en aquest moment està en el domicili de lliurament a recollir la comanda en el seu nom. Per tant, queda sota l’exclusiva responsabilitat del comprador autoritzar a un tercer la recepció i acceptació de la compra al domicili del lliurament.

En el cas que el Comprador o la persona autoritzada no estiguin presents en el moment del lliurament, el Comprador haurà de contactar amb nosaltres per a recollir l’entrega al punt d’emmagatzematge o concertar una segona entrega al seu domicili. Les despeses de reenviament o emmagatzematge del producte fresc seran a càrrec del Comprador. Si per qualsevol circumstància el Comprador o la persona autoritzada no pogués estar present en el moment del lliurament, s’haurà de posar en contacte amb nosaltres. 

Mengem amb Sentit no assumirà cap responsabilitat pel retard en el lliurament de les comandes, especialment quan aquest retard sigui culpa exclusiva del Comprador o de la persona autoritzada.

En el moment del lliurament, el Comprador haurà de signar l’albarà conforme el Producte ha estat lliurat i acceptat. 

El Comprador assumeix els riscos de deteriorament, menyscabament, danys i pèrdua dels productes rebuts des del lliurament d’aquests al domicili del Comprador. El Comprador és el responsable de emmagatzemar i conservar els productes en les condicions que, si és el cas, s’estableixin en l’etiquetatge o son generalment observades per la conservació dels aliments secs, frescs i refrigerats. És responsabilitat del Comprador el seu emmagatzematge i conservació en lloc adequat en funció de les característiques de cada producte. Pel que fa als envasos, és responsabilitat del Comprador el seu tractament i reciclatge d’acord amb la normativa que en cada moment sigui aplicable. 

7. Al·lèrgens. Les comandes es preparen en un obrador compartit en el que s’elaboren altres preparacions, de manera que no podem garantir la absència d’al·lèrgens. Si us plau, en cas de tenir cap al·lèrgia, consulta’ns abans de reservar la teva cistella. 

8. Drets i terminis de desistiment

De conformitat amb la normativa aplicable, el Comprador disposa d’un termini de CATORZE (14) dies, des de la data de recepció del Producte, per exercir el dret legal de desistiment sense estar obligat a motivar la seva decisió.

Si bé, de conformitat amb la normativa aplicable, el dret legal de desistiment no podrà exercir-se en el cas de: 

  • articles que hagin estat desprecintats després del lliurament i que no puguin ser retornats per motius d’higiene o de protecció de la salut;
  • productes que necessiten mantenir la cadena de fred (fruita, verdura i refrigerats);
  • productes que tinguin vençuda la data de caducitat;

llevat que tinguin defectes o tares que no garanteixin la seguretat del seu consum.

Per tant, el Comprador queda advertit del fet que no pot fer valer el seu dret legal de desistiment respecte els Productes proporcionats donat que un cop entregats Mengem amb Sentit desconeix com s’han tractat i no es pot garantir la seguretat alimentaria dels Productes. 

9. Limitació de responsabilitat. 

La responsabilitat de Mengem amb sentit per les obligacions establertes en les presents condicions generals de venda no es poden exigir quan l’incompliment d’aquestes obligacions sigui atribuïble a fets de tercers, fins i tot quan aquests fets fossin previsibles, a la culpa del Comprador o a l’esdeveniment d’una circumstància força major, d’acord queda definida en la jurisdicció aplicable, o de qualsevol altres circumstàncies que raonablement s’escapessin a el control exclusiu de Mengem amb sentit. La informació disponible a la botiga online és manifestada sense cap garantia, ni implícita ni expressa, sobre la idoneïtat de la mateixa per a l’ús que el Comprador projecti fer d’aquesta. EN EL CAS QUE QUEDÉS ESTABLERTA LA RESPONSABILITAT DE MENGEM AMB SENTIT PER PERJUDICIS SUPORTATS PEL COMPRSDOR IMPUTABLES EN EXCLUSIVA A LA PARTICIPACIÓ EN EL PILOT, TOTA LA RESPONSABILITAT ES LIMITARÀ A L’IMPORT DE LA RESERVA QUE EL COMPRADOR HAGUÉS ABONAT.

Tanmateix, Mengem amb sentit, també limita la seva responsabilitat en els següents casos:

  • Mengem amb sentit actuarà amb la màxima diligència al gestionar les entregues directament o mitjançant una tercera empresa. Si bé, Mengem amb sentit no es responsabilitza pels perjudicis que puguin provenir d’un mal funcionament del transport que derivin en retards, pèrdues o furts del producte. 

10. Queixes i reclamacions.

El Comprador por fer arribar a Mengem amb sentit les seves reclamacións a través de les dades de contacte facilitades a l’apartat primer. 

Els consumidors que resideixin a la Unió Europea i hagin tingut algun problema en les seves compres a Mengem amb Sentit, podran utilitzar el sistema de la Unió Europea per a la resolució extrajudicial de Litigis en línia en materia de consum a través de la web:         http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11. Llei aplicable i jurisdicció competent. 

La llei aplicable a les condicions generals i tota relació comercial entre Comprador i Mengem amb sentit serà la llei espanyola. 

Les parts acorden de forma expressa i amb renúncia a qualsevol altre fur sotmetre’s als jutjats i tribunals de Barcelona. 

12. Nul·litat parcial. 

Si una o diverses de les disposicions de les presents condicions generals fossin considerades invàlides o declarades invàlides o nul·les per aplicació de qualsevol normativa o decisió d’una autoritat competent, les restants estipulacions conservaran íntegrament el seu abast i vigència. 

13. Exclusió de renúncia. 

El fet que qualsevol de les parts no exerceixi els drets que l’assisteixen en cas d’incompliment per l’altra part de qualsevol les obligacions que li imposen les presents condicions generals no podrà ser interpretat com la renúncia davant futurs incompliments de l’obligació que es tracti.

Última modificació: 1/03/2021 (22:44h)